Pob Cyfreithiwr Yn India. Y mwyaf cyfreithiol porth ar gyfer Indiaidd cyfreithwyr.

Diogelu defnyddwyr Cyfreithiwr yn India - llinell Gymorth Gyfreithiol India

Diogelu defnyddwyr cyfreithiwr yn India ar gyfer yr holl wasanaethau ym meysydd cyfreithiau defnyddwyr yn India gan hynod cymwysedig a chymwys diogelu defnyddwyr cyfreithiwr yn IndiaDiogelu defnyddwyr cyfreithiwr yn India ar gyfer y gwasanaeth ...   >>

Pŵer Atwrnai ar gyfer India yn yr unol daleithiau

Ydych chi'n byw yn yr UNOL daleithiau? Oes gennych chi eiddo na ellir ei symud yn yr India? Ydych chi eisiau i drosglwyddo pŵer atwrnai i rywun yn India? Ydych chi eisiau pŵer atwrnai ar gyfer nad ydynt yn-eiddo materion cysylltiedig yn India? ...   >>

Cynrychiolaeth a grym atwrnai, Cynrychiolaeth - cyfraith Sifil

Nid ydynt yn cael eu cynrychiolwyr yn rhinwedd Adran, Art
Hawliau sifil yn gallu cael eu harfer, a rhwymedigaethau cyfatebol y gall hawliau gael eu cyflawni gan pynciau yn bersonol a thrwy gynrychiolwyr (Erthygl - o'r Cod Sifil)Mae cynryc ...   >>

Pŵer cyffredinol Atwrnai Cyfreithiwr yn India - llinell Gymorth Gyfreithiol India

PWYSIG: mae gennym yn y tŷ arbenigol Pŵer Cyffredinol Atwrnai Cyfreithiwr yn India ar gyfer drafftio a fetio o ddogfennau cyfreithiolFfoniwch ein bwrdd Rhif brys ar gyfer gofynion neu bost atom drwy'r tudalen cysylltu â ni ar ein gwefan. GPA n ...   >>

Angen Atebolrwydd Proffesiynol Cyfreithiwr yn New Delhi, India

Ei gweithwyr proffesiynol ac yn
Mae Swyddfeydd y Gyfraith o Karan Daleithiau Thakral yn darparu Gwasanaethau Cyfreithiol i'r ddau Indiaidd yn ogystal ag ar Gleientiaid TramorYn ychwanegol at y sylw personol, rydym yn gweithio gyda'r lleol ...   >>

Ar Brisio trosglwyddo y Gyfraith yn India - India Briffio Newyddion

DELHI - India dechreuodd y farchnad i'r amlwg ar y llwyfan byd-eang ym gyda gweithredu nifer o lywodraethol polisïau sy'n ymwneud â masnach tramor a buddsoddiadau tramor uniongyrcholMae hyn yn symud tuag at globaleiddio yn dod am y gofynion ne ...   >>

Cytundeb benthyciad - Templed, ar-Lein Sampl - Word a PDF

Gall benthyciad fod wedi'i warantu neu heb ei warantu h
Mae Cytundeb Benthyciad yn ysgrifenedig addewid o benthyciwr arian benthyciad i rywun yn y gyfradd ar gyfer y benthyciwr yn addo i ad-dalu'r arian a fenthycwyd fel y disgrifir gan y  ...   >>

Penderfynyddion Cwmnïau' Ymddatod a Chaffael yn y Indiaidd Diwydiant Electroneg

Mae'n dadlau bod ymddatod a chaffael yn cael eu dulliau amgen o allanfaFelly, mae'r rhain yn ddulliau o ymadael y gallai fod gennych wahanol benderfynyddion. I edrych ar y posibilrwydd hwn, amlgategori logistaidd (MNL) atchweliad model yn cael ...   >>

Awdurdodaeth - y Goruchaf Lys o India

Pobl sy'n perthyn i incwm canol grŵp h
Mae'r Goruchaf Lys wedi gwreiddiol, apeliadol ac yn cynghori awdurdodaethEi unigryw gwreiddiol awdurdodaeth yn ymestyn i unrhyw anghydfod rhwng y Llywodraeth o India ac un neu fwy o Daleithiau neu rh ...   >>

Aneffeithiol chymorth cwnsler

Yn yr Unol Daleithiau gyfraith, aneffeithiol gymorth cwnsler yn cael ei hawliad a godwyd gan euog troseddol diffynnydd, gan honni bod y diffynnydd cwnsler cyfreithiol perfformio fel ineffectively bod difreintiedig y diffynnydd yr hawl cyfansod ...   >>

CYFLAFAREDDU YN INDIA, Cyflafareddu Rhyngwladol yn India, Cyflafareddu Gyfraith Cwmnïau yn India, Cyflafareddu Rhyngwladol Cyfreithwyr yn India, Proses Gyflafareddu, Cyflafareddu Masnachol Broses, Diffiniad o Cyflafareddu, Sifil Proses Gyflafareddu

Cyflafareddu yn India, Cyflafareddu Rhyngwladol yn India, Cyflafareddu Gyfraith Cwmnïau yn India, Cyflafareddu Rhyngwladol Cyfreithwyr yn India, Proses Gyflafareddu, Cyflafareddu Masnachol Broses, Diffiniad o Cyflafareddu, Sifil Proses Gyflafa ...   >>

Cwmni Gyfraith, Cwmnïau Cyfreithiol -India Swyddfeydd Y Gyfraith

India Law Offices yn llawn-gwasanaeth yn y cwmni cyfreithiol a sefydlwyd yn y flwyddyn gyda'r bwriad o wneud argaeledd gwasanaethau cyfreithiol fwy effeithlon, yn gost effeithiol ac sydd yn gaeth i amserAdeiladwyd o amgylch dull â ffocws o'r c ...   >>

Indiaidd Cyfreithwyr Cyflafareddu

Defnyddiol ar gyfer gosod o'r neilltu arbitral wobr
Cyflafareddu a Chymodi Ddeddf, Indiaidd Cyfreithwyr Cyflafareddu, Cyflafareddu symud Ymlaen yn India, Cyflafareddu Cais, Rhyngwladol a cyflafareddu masnachol yn India, penodi cyflafaredd ...   >>

Cyfyngiad o hawliau rhieni ac amddifadedd o hawliau rhieni

Yn anffodus, nid oes y fath teuluoedd lle mae'r tad neu'r fam (neu'r ddau) yn gyfan gwbl anghofio am eu cyfrifoldebau fel rhieniMaent yn dechrau swil i ffwrdd oddi wrth thalu alimoni, diod yn aml, yn ffug o blant a'u cam-drin. Mewn achosion o' ...   >>

Diswyddiad annheg-cyfraith cyflogaeth cyfreithwyr

Mae gan bob gweithiwr sydd wedi cyfnod cymhwyso o wasanaeth yr hawl i beidio i fod yn ddarostyngedig i ddiswyddo annhegOs oes i fod yn diswyddo, rhaid i'ch cyflogwr ddangos bod y rheswm (neu os oes mwy nag un, yna bydd y prif reswm), yn disgyn ...   >>

Indiaidd Gyfraith am Alimoni Hawliau Eiddo cyfreithwyr yn India

Beth bynnag fydd y sail ar gyfer ysgariad, sylfaenol gwir am briodas yw ei bod yn dod yn rhwymedigaeth y ddau barti i gefnogi ei gilydd unwaith y byddant yn cael eu yn y berthynas honMae'n parhau hyd yn oed ar ôl ysgariad ac yn cael ei adnabod ...   >>

Ar-lein fferyllfa deddfau yn India

Ar-lein fferyllfa cyfreithiau yn yr India yn cael eu dal yn y cam eginol ac nid oes unrhyw ymroddedig ar-lein fferyllfa deddfau yn IndiaTechnoleg Gwybodaeth yn rheoli rhai o'r materion cyfreithiol sy'n ymwneud â ar-lein yn delio, ond mae'n daw ...   >>

Yn rheoliad cyfreithiol o Forex yn yr India - y Gyfraith Ymddiriedolaeth ryngwladol

Arian cyfred masnachu Forex yn India a gynhaliwyd yn unig drwy arian cyfred cenedlaetholDyfodol, gwarantau ac opsiynau deuaidd yn cyfeirio at deilliadol masnach. Gweithgareddau sy'n gysylltiedig i gael yr arian cyfred Cenedlaethol, ac i drosgl ...   >>

Terfysg Cyfreithiau o India - Gwybodaeth Gyffredinol Heddiw

Mewn llawer o achosion, mae wedi bod ar hap a ddefnyddir
Ym mis awst, Maharashtra Llywodraeth wedi dod allan gyda cylchlythyr sy'n diffinio dan ba amodau y gall yr heddlu arestio person ar terfysg taliadauMae'r cylchlythyr hwn yn oedd ar  ...   >>

Yn broses treial troseddol, ac achosion yn yr India

gwarant achosion, gwŷs achosion a chrynodeb treialon
Yn ôl Côd Gweithdrefn Droseddol, treialon troseddol yn cael eu rhannu i mewn i dri chategori sefYn yr erthygl hon byddwn yn trafod y weithdrefn fel a ragnodir gan y gyfraith yn yr holl  ...   >>

Gwasanaethau cyfreithiol India, ar-lein chyfreithiol ymgynghoriaeth yn India, cyfreithwyr yn Delhi

Yn unol â'r rheolau y Cyngor Bar India, nid ydym yn caniatáu i geisio gwaith a rhoi cyhoeddusrwydd Nid ydym yn atebol am unrhyw ganlyniad i unrhyw gamau a gymerwyd gan y defnyddiwr yn dibynnu ar y deunydd wybodaeth a ddarperir o dan y wefan h ...   >>

Yn is-adran o Eiddo - Weinyddiaeth y Twrnai Cyffredinol

Pan fydd priodas yn dod i ben, mae'r cyfartal gyfraniad pob person i yn y briodas yn cael ei gydnabodMae'r gyfraith yn darparu bod y gwerth unrhyw fath o eiddo a gaffaelwyd gan priod yn ystod y briodas, ac yn dal i fodoli yn gwahanu mae'n rhai ...   >>

Cofrestru cwmni India - Cwmni sefydlu Weithdrefn yn India

Ein seiliedig Delhi ac yn ôl pob sôn iawn corfforaethol cyfraith cwmni o'r India, yn ymestyn yn effeithlon ac yn rhagorol yn y gyfraith cwmnïau gwasanaethau i'r holl sectorau
Ar gyfer yn ei wneud yn fusnes ffynnu yn yr India mewn unrhyw s ...   >>

India ddinasyddiaeth Ddeuol

Er gwaethaf yr holl ddarllediadau newyddion a chyffro dros y mater hwn, os gwelwch yn dda yn deall yn glir bod y Cyfansoddiad India yn caniatáu ddinasyddiaeth ddeuol, h. Llywodraeth India yn penderfynu i roi Dramor Dinasyddiaeth o India (OCI) ...   >>

Sut i Aros yn Sydyn Pan Fyddwch yn Cysgu Difreintiedig - HuffPost

Yn ein amser hamdden yn llawer mwy gweithredol, yn rhy
Ar ôl cinio gyda'r plant yn y gwely, rydych yn llithro i mewn i'ch swyddfa gartref ar gyfer ychydig o oriau o waith di-dor amserYn olaf, pan fydd y cloc yn taro hanner nos, byddwch yn ...   >>